Ili prijavi se pomoću:

Adrese poslovnicaGrad

Ponuđać


Filijala Rogatica
Srpske Sloge bb, Rogatica
Mapa

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
8:00 - 16:00

Subota
8:00 - 13:00
Tel.

058 420-092
058 417-484
Fax.

Filijala Rogatica
Srpske Sloge bb, Rogatica
Mapa

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
8:00 - 16:00

Subota
8:00 - 13:00
Tel.

058 420-092
058 417-484
Fax.

Filijala Prnjavor
Svetog Save 25, Prnjavor
Mapa

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
8:00 - 16:00

Subota
8:00 - 12:30
Tel.

051 660-295
051 663-205
Fax.

Filijala Pale
Milana Simovića bb, Pale
Mapa

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
8:00 - 19:00

Subota
8:00 - 13:00
Tel.

057 225-889
057 225-887
Fax.

Filijala Novi Grad
Karađorđa Petrovića 33, Bosanski Novi
Mapa

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
8:00 - 16:00

Subota
8:00 - 13:00
Tel.

052 752-648
052 751-956
Fax.

Filijala Nevesinje
Nevesinjskih ustanika 27, Nevesinje
Mapa

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
8:00 - 15:00

Subota
8:00 - 13:00
Tel.

059 610-471
059 610-470
Fax.

Filijala Mrkonjić Grad
Svetog Save 13, Mrkonjić Grad
Mapa

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
8:00 - 16:00

Subota
8:00 - 13:00
Tel.

050 211-190
050 212-947
Fax.

Filijala Lukavica
Vojvode Radomira Putnika 36, Lukavica
Mapa

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
8:00 - 19:00

Subota
8:00 - 13:00
Tel.

057 318-299
057 318-294
Fax.

Filijala Laktaši
Karađorđeva 63, Laktaši
Mapa

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
8:00 - 16:00

Subota
8:00 - 13:00
Tel.

051 532-215
051 532-513
Fax.

Filijala Kozarska Dubica
Svetosavska 5, Bosanska Dubica
Mapa

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
8:00 - 16:00

Subota
8:00 - 13:00
Tel.

052 416-346
052 416-347
Fax.