Ili prijavi se pomoću:

Internet portal Kliker.ba je jedinstveni servis koji na jednom mjestu, brzo, jednostavno, svima dostupno i besplatno, nudi bazu aktuelnih ponuda bankarstva, osiguranja i telekomunikacija.
Glavni zadatak je korisnicima olakšati i pomoći u izboru najbolje kupovne odluku u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima.

Naš servis spaja korisnike i ponuđače tako što omogućava kontakt ponuđača i slanje upita za odabrane ponude.

Tehnologijom kroz dodatne funkcionalnosti ostvarujemo ovaj zadatak:

Međusobno poređenje ponuda i ponuđača daje preglednost kod upoređivanja dostupnih ponuda.
Dodatnu vrijednost donosi društvena interakcija korisnika kojima je omogućeno ocjenjivanje i komentarisanje ponuda.
Integracija ide i korak dalje te nudi mogućnosti dijeljenja odabranih ponuda putem društvenih mreža.
Stručno savjetovanje u vidu pojmovnika, aktuelnih članaka i vodiča korisnike informiše i pojašnjava često komplikovane pojmove i procese.


Portal Kliker.ba je samostalan, aktuelan, neutralan i nezavisan servis koji služi interesima korisnika. Internet kanalom spajamo ponuđače usluga i posjetioce portala. Time je svima omogućeno donijeti najbolju odluku kod kupovine proizvoda i usluga banaka, osiguranja i telekomunikacija.

Svi ponuđači uživaju jednako pravo na predstavljanje sebe i svojih ponuda a svi posjetioci imaju mogućnost besplatne registracije i upotrebe servisa portala. 

Kliker.ba - Zajedno mudriji