Ili prijavi se pomoću:

Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 

Brojne su prednosti beskontaktnog plaćanja, ali u BiH još uvijek izostaje značajnija upotreba ovog suvremenog načina obavljanja finansijskih transakcija. Iako prema MasterIndex BiH istraživanju 85% ispitanika posjeduje beskontaktnu karticu, poimanje beskontaktnog plaćanja u BiH je da se isto obavlja samo na tzv. 'užurbanim' trgovačkim lokacijama, kao što su to: supermarketi, benzinske pumpe i butici odnosno konvencionalnim prodajnim mjestima. Nadalje, beskontaktno plaćanje mobitelom još uvijek nije dovoljno zaživjelo u BiH, i za očekivati je da će to biti naredna razvojna faza za ovaj oblik plaćanja.

Šta je beskontaktno plaćanje mobitelom?

Beskontaktno plaćanje mobitelom je suvremeni način plaćanja koji se koristi pri obavljanju kupoprodajnih transakcija, pri čemu nije potrebno koristiti platnu karticu ili gotovinu, već je dovoljno da se mobitel prisloni na POS uređaj koji ima mogućnost beskontaktnog plaćanja.
Za korištenje prednosti beskontaktnog plaćanja mobitelom neophodno je ispuniti odgovarajuće tehničke preduvjete: posjedovanje Android mobitela sa odgovarajućom verzijom softvera  i odgovarajuća NFC tehnologija za komunikaciju s POS terminalima koji imaju mogućnost beskontaktnog plaćanja. 

Na Kliker.ba uporedite ponude svih banaka - brzo i besplatno zatražite upit i uštedite >>

'Pametni' uređaji za sigurno beskontaktno plaćanje

'Pametni' telefon, brza Internet konekcija, raznovrsne mobilne aplikacije i NFC čip su temelji beskontaktnog plaćanja, koje se može koristiti svugdje gdje se nalazi odgovarajući POS terminal za beskontaktno plaćanje: konvencionalne trgovine, web trgovine, restorani, kafići, aplikacije za dostavu hrane, ali i kino dvorane, pozorišta i drugi oblici nekonvencionalnih prodajnih mjesta kao što su to: klizališta, skijališta i sva druga prodajna mjesta na kojima je dostupan ovaj oblik suvremenog plaćanja.

Beskontaktno plaćanje mobitelom slično je beskontaktnom plaćanju karticom. Na mobitelu  je potrebno odabrati određenu opciju unutar digitalnog novčanika i prisloniti NFC čitač uz POS uređaj koji podržava beskontaktno mobilno plaćanje. U zavisnosti od iznosa transakcije, zbog bezbjednosti je potrebno dodatno potvrditi identitet putem PIN-a ili biometrijskog potpisa npr. prepoznavanjem lica ili otiska prstiju. 

Beskontaktno plaćanje mobitelom još uvijek se nedovoljno koristi na BH tržištu, najčešće uslijed nedovoljne informisanosti korisnika bankarskih usluga o prednosti ovog načina plaćanja ili njihovih nedoumica u vezi stepena sigurnosti platnih transakcija koje se izvršavaju na ovaj način. MasterIndex BiH istraživanjem utvrđeno je da  76% ispitanika želi potvrđivati plaćanje skeniranjem lica ili otiskom prsta.
Ovo bi ujedno bio način na koji bi banke, koje djeluju na domicilnom tržištu, u narednom periodu trebale prevazići sigurnosne aspekte pri upotrebi 'pametnih' telefona za beskontaktno plaćanje.

 

Beskontaktno plaćanje mobitelom i značaj edukacije korisnika

Beskontaktno plaćanje mobitelom u uvjetima kada preko 3,7 mio korisnika telekomunikacijskih usluga u BiH ima mobitel ne bi trebao biti preveliki izazov za banke koje djeluju na domicilnom tržištu. Na žalost, još uvijek se ne možemo pohvaliti da je beskontaktno plaćanje mobitelom aktualni globalni trend koji se uspješno primjenjuje na BH tržištu.
Jedan od razloga za to su nedovoljno educirani korisnici (bankarskih i telekomunikacijskih) usluga odnosno relativno pasivno ponašanje pružalaca (bankarskih i telekomunikacijsik) usluga da sinergijski djelujući na BH tržištu podignu nivo svijesti o značaju i prednostima beskontaktnog plaćanja mobitelom za domicilno stranovništvo i BH privredu.

Mobitel se u 21. stoljeću rašireno koristi od strane svih generacija, kako za komunikacijske, tako i za druge svrhe kao što je npr. beskontaktno plaćanje mobitelom. Posebno intenzivno mobitel koriste mlađe generacije, koje obično i prednjače u izvršavanju online kupovina odnosno primjeni suvremenih načina plaćanja. Za ovu kategoriju korisnika bankarskih usluga možda nije potrebno vršiti edukaciju korisnika, osim u dijelu značaja sigurnosnih aspekata pri beskontaktnom plaćanju mobitelom.
Na žalost, na domicilnom tržištu nedovoljno možemo vidjeti promotivne kampanje koje se odnose na podizanje svijesti o značaju, prednostima  i važnosti sigurnosnih aspjekata beskontaktnog plaćanja mobitelom. Stoga banke na domicilnom tržištu, ukoliko žele unaprijediti primjenu beskontaktnog plaćanja mobitelom, trebaju u narednom periodu više pažnje posvetiti vlastitim promotivnim aktivnostima u ovoj oblasti.

Zaključak

Iako je prva beskontaktna transakcijja u BiH obavljenja prije 8 godina, još uvijek je veliki broj izazova pred bankama koje djeluju na domicilnom tržištu. Globalni trendovi i najbolje prakse pri beskontaktnom plaćanju nešto sporije se implementiraju na BH tržištu. Tako npr. e-commerce poslovanje u BiH još uvijek nije uhvatilo potreban val promjena, kada je u pitanju beskontaktno plaćanje odnosno dodavanje opcija digitalnog novčanika pri ovom načinu suvremenog usluživanja kupaca na domicilnom tržištu.
Otvorenje prve e-commerc akademije u BiH jedan je od načina na koji banke koje djeluju na domicilnom tržištu mogu iskoristiti priliku i unaprijediti aktivnosti na primjeni beskontaktnog plaćanja, podizanjem svijesti o značaju sigurnosnih aspekata u ovoj oblasti.

Najznačajnije prednosti primjene beskontaktnog plaćanja su:

  • potrošačima je omogućen osjećaj sigurnosti tokom kupovine
  • proaktivno upravljanje potencijalnim prijevarama u maloprodaji
  • smanjenje redova na blagajnama tokom praznične gužve
  • veća praktičnost i fleksibilnost tokom procesa plaćanja.

Za obavljanje kupoprodajne transakcije, u suvrermenim uvjetima života i poslovanja, ne treba ništa osim 'pametnog' telefona sa instaliranim odgovarajućim softverskim aplikacijama. Ipak korisnici usluga beskontaktnog plaćanja ne smiju, naročito u dane predprazničnog raspoloženja, biti previše 'relaksirani' kada je u pitanju online kupovina odnosno generalno sigurnosni aspekti beskontaktnog plaćanja.
Predpraznične gužve i 'opuštenost' potrošača u predpraznično vrijeme idealni su uvjeti za nedobronamjerne pojedince i organizirane grupe pojedinaca, koji nastoje iskoristiti neznanje ili nepažnju prosječnih korisnika bankarskih usluga, sa ciljem zloupotrebe i/ili otuđenja njihove imovine (npr. krađa mobitela, phishing i online scamming pri beskontaktnom plaćanju).
Stoga banke trebaju korisnike svojih usluga redovno informisati o eventualnim zloupotrebama odnosno blagovremeno poduzimati promotivne aktivnosti pri podizanju nivoa svijesti o značaju, prednostima i sigurnosnim aspektima primjene beskontaktnog plaćanja. 

 


  

1 SoftConsulting s.p. Tuzla,Trg slobode 16 ( BIT Centar), 750000 Tuzla, e-mail: [email protected]

Oznake:Ostavite komentar!

f9dad