Ili prijavi se pomoću:

Adrese poslovnicaGrad

Ponuđać


Filijala Prijedor
Vožda Karađorđa 9, Prijedor
Mapa

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
8:00 - 19:00

Subota
8:00 - 13:00
Tel.

052 240-385
052/240-385
Fax.

Filijala Zvornik
Karađorđeva bb, Zvornik
Mapa

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
8:00 - 16:00

Subota
8:00 - 13:00
Tel.

056 210-341
056 213-790
Fax.

Filijala Vlasenica
Svetosavska 82, Vlasenica
Mapa

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
8:00 - 15:00

Subota
8:00 - 13:00
Tel.

056 734-318
056 733-353
Fax.

Filijala Ugljevik
Trg Ćirila i Metodija bb, Ugljevik
Mapa

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
8:00 - 16:00

Subota
8:00 - 13:00
Tel.

055 772-305
055 771-302
Fax.

Filijala Trebinje
Kralja Petra I oslobodioca 22, Trebinje
Mapa

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
8:00 - 19:00

Subota
8:00 - 13:00
Tel.

059 270-861
059 260-718
059 270-862
Fax.

Filijala Teslić
Svetog Save 77, Teslić
Mapa

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
8:00 - 16:00

Subota
8:00 - 12:00
Tel.

053 430-211
053 431-501
053 430-171
Fax.

Filijala Šipovo
Prve šipovačke brigade 1, Šipovo
Mapa

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
8:00 - 16:00

Subota
8:00 - 13:00
Tel.

050 371-990
050 371-337
Fax.

Agencija Šamac
Svetosavska 9, Bosanski Šamac
Mapa

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
9:00 - 16:00

Subota
8:00 - 13:00
Tel.

054 612-745
054 611-843
Fax.

Filijala Srebrenica
Vase Jovanovića 32, Srebrenica
Mapa

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
8:00 - 15:00

Subota
8:00 - 13:00
Tel.

056 440-269
056 440-723
Fax.

Filijala Sokolac
Cara Lazara bb, Sokolac
Mapa

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
8:00 - 15:00

Subota
8:00 - 13:00
Tel.

057 447-076
Fax.