Ili prijavi se pomoću:

Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 

 

"Mudar čovjek trebao bi imati novac u svojoj glavi, ali ne u svojem srcu.“

- Jonathan Swift

 

Grupno finansiranje (eng. crowdfunding) relativno je 'novi' finansijski pojam za povezivanje zainteresiranih start-up kompanija sa potencijalnim investitorima primjenom digitalnih alata. Više je različitih načina na koje start-up kompanije mogu finansirati svoje poduzetničke poduhvatem kao i načina na koji potencijalni investitori mogu 'oploditi' vlastiti finansijski kapital. Povezivanje ove dvije interesne skupine na finansijskom tržištu, putem odgovarajuće digitalne platforme, jedan je od alternativnih načina finansiranja novih poduzetničkih projekata putem tzv. P2P2 finansiranja.

Na Kliker.ba uporedite ponude svih banaka - brzo i besplatno zatražite upit i uštedite >>

Šta je crowdfunding?

Crowdfunding je oblik grupnog finansiranja i odnosi se na 'otvoreni' poziv široj javnosti, obično putem specijalizirane internet platforme, kako bi se izvršilo prikupljanje finansijskih sredstava za određeni projekt ili poslovno ulaganje. Digitalne platforme za grupno finansiranje povezuju vlasnike projekata i ideja sa višestrukim, uglavnom neprofesionalnim, ulagačima. Naredna značajka grupnog finansiranja je prikupljanje relativno 'manjih' novčanih iznosa od 'velike' grupe ljudi – potencijalnih investirora.

 Grupno finansiranje može biti:

- sa finansijskim povratom (eng. equity crowdfunding) u vidu pozajmljivanja novca uz otplatu kapitala sa/bez kamate ili ulaganja kapitala sa podjelom dobiti odnosno modelom vrijednosnih papira,

- bez finansijskog povrata (eng. non-equity crowdfunding) u vidu donacija ili sponzorstva koje je utemeljeno na nagradama ili pretprodaji proizvoda.

        

 

Grupno finansiranje: za i protiv

Osnovna prednost grupnog finansiranja ogleda se u činjenici da relativno 'mali' ulagači, koji su okupljeni oko zajedničke ideje, mogu napraviti značajne tržišne promjene npr. ulaganjem u ekološki održive projekte i slično.

Najveći nedostatak grupnog finansiranja je rizičnost pri ulaganju, jer ulagači nemaju direktan kontakt sa vlasnikom ideje (projekta) ili veće saznanje od onoga što je postavljeno na web stranici projekta na nekoj od platformi za grupno finansiranje.

 

Platforme za grupno finansiranje

Platforma za grupno finansiranje je digitalni alat u vidu 'napredne' internet stranice na kojoj se prezentiraju idejni projekti, vrši njegovo finansiranje, kao i sva marketing komunikacija i interakcija između 2 zainteresirane strane: start up kompanije i potencijalnih 'malih' ulagača - investitora.

Najznačajnije globalne platforme za grupno finansiranje su:

Kickstarter: najveća platforma za finansiranje kreativnih projekata 

Indiegogo: specijalizirana platforma za inovacije u tehnologiji i dizajnu 

Rockethub: platforma za razvoj poduzetništva i podrškurazvoju 'malih' biznisa 

Crowdcube: prva platforma za finansiranje projekata sa finansijskim povratom

- itd.

 Svaka platforma za grupno finansiranje ima svoje specifičnosti oko kojih se kreira odgovarajuća interesna 'zajednica' za promociju i finansiranje konkretnih projekata.

 

Aktualni BH trendovi pri grupnom finansiranju projekata

Na globalnom tržištu, grupno finansiranje projekata putem specijaliziranih platformi alternativni je način finansiranja koji se uspješno primjenjuje duži vremenski period. Na žalost, ovo je još uvijek nedovoljno poznat način finansiranja start-up projekata na domicilnom tržištu, iako postoje i pozitivni primjeri, kao što je to projekat pocni.ba, koji je specijaliziran za promociju crowdfundinga na BH tržištu.

Informacija da je u Bosni i Hercegovini po prvi put pokrenuta crowdfunding kampanja za obnovljive izvore energije, jedan je od pozitivnih primjera koji mogu primjeniti i ostali BH tržišni akteri.

 

Zaključak

Grupno finansiranje, kao jedan od alternativnih načina finansiranja projekata, nastao je kao rezultat uspješne primjene digitalnih alata na 'slobodnom' finansijskom tržištu. Iako izgleda kao jednostavan poduhvat, treba imati u vidu da nije dovoljno samo pokrenuti crowdfunding kampanju, na odgovarajućoj (globalnoj) platformi, kako bi se uspješno finansirao konkretan projekat.

I za ovaj alternativni oblik finansiranja projekata neophodna su odgovarajuća znanja i vještine, kako bi se potencijalni investitori opredjelili da, između brojnih ideja i projekata, izaberu da finansiraju projekat za koji je kreirana konkretna crowdfunding kampanja. Kako pokretanje crowdfunding kampanje nije jednostavan zadatak, domaće start-up kompanije i poduzetnici rijetko se upuštaju u ove aktivnosti, iako to može biti kreativan način kako za finansiranje projekta, tako i za promociju vlastitih aktivnosti na tržištu.

Primjenom grupnog finansiranja najbolje rezultate postižu tehnološki projekti, a ovaj alternativni način finansiranja može se uspješno koristiti i za druge društveno korisne projekte odnosno za društveno poduzetništvo. Grupno finansiranje je još jedan 'novi' digitalni trend za alternativno finansiranje inovativnih projekata koji su od koristi za društvo u cjelini.

 


1 SoftConsulting s.p. Tuzla,Trg slobode 16 ( BIT Centar), 750000 Tuzla, e-mail: [email protected]

2 Op.a. P2P finansiranje (eng. 'peer-to-peer', P2P lending) je praksa posuđivanja novca pojedincima ili preduzećima putem online usluga koje povezuju zajmodavce sa zajmoprimcima. Izvor: https://en.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer_lendingOznake:Komentari nisu dozvoljeni za ovaj članak.