Ili prijavi se pomoću:

 

 

Triglav osiguranje 15. oktobra počinje sa kampanjom „Laku noć brige“ u okviru koje obezbjeđuje 40% popusta* budućim kijentima koji se odluče da zaključe polisu kombinovanog osiguranja domaćinstva do kraja novembra.

Svjesni smo vrijednosti vaše imovine i zato smo kreirali proizvod kombinovanog osiguranja domaćinstva u kojem nudimo kvalitetno osiguravajuće pokriće od gotovo svih opasnosti kojima je vaš dom svakodnevno izložen.
 
Po svom sadržaju ovo osiguranje je moderno i omogućava da sva neophodna osiguranja budu pokrivena jednom polisom. Na ovaj način osiguranik plaća manju premiju u odnosu na slučaj da je navedena osiguranja zaključivao pojedinačno. Širok obim osiguranih rizika zadovoljava sve potrebe osiguranika, uz veoma brzu uslugu riješavanja eventualnih odštetnih zahtjeva.

*Popust se odnosi na novougovorene polise kombinovanog osiguranja domaćinstva
Oznake: Triglav osiguranje,Komentari nisu dozvoljeni za ovaj članak.