Ili prijavi se pomoću:

'Zeleni' trendovi u bankarstvu
Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 1  Iako su banke na BH tržištu pioniri u digitalizaciji, suvremeni uvjeti poslovanja podrazumijevaju i primjenu 'zelenih' trendova u bankarstvu, kao što su: 'zeleno'...
Značaj ESG za razvoj FinTech preduzeća
Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 1  Porast ulaganja u okoliš, društvo i upravljanje (ESG) uticao je i na značajan pomak u sektoru finansijskih usluga. FinTech preduzeća usmjerena na ESG...
Prednosti e-commerce personalizacije
Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 1  Primjena alata umjetne inteligencije ima poseban značaj za e-commerce personalizaciju. Brojne su prednosti e-commerce personalizacije, a najznačajnija je privlačenje i zadržavanje kupaca u...
Značaj livestream kupovine za e-commerce
Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 1  Preduzeća koja žele inovirati svoju e- commerce strategiju, sa ciljem razvoja digitalnog korisničkog iskustva, sve više koriste livestream kupovinu kao hibrid personalizirane i...
Prednosti primjene mobilnog novca
Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 1  Mobilni novac je suvremeni način obavljanja finansijskih transakcija koji nije svojstven samo za primjenu u visoko razvijenim ekonomijama i urbanim sredinama, nego se...
Rizici i šanse ulaganja u kriptovalute
Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 1  Cijena svih kriptovaluta trenutno je u padu. Bitcoin je zabilježio vrhunac u novembru 2021. premašivši 68.000 dolara, a od onda je izgubio više...
Šta je Q-commerce?
Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 1  Potrošačke potrebe kontinuirano se mijenjaju u pogledu načina obavljanja kupovine (konvencionalna ili e-trgovina) i brzine isporuke proizvoda. Q-commerce je relativno 'novi' način obavljanja...
Prednosti glasovnog bankarstva
Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 1  Primjena glasovne tehnologije u e-trgovini i pri e-plaćanju jedan je od načina na koji se glasovno bankarstvo, kao jedan od digitalnih trendova, može...
Društvene mreže i trendovi e-commerce poslovanja
Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 1    Prije nekoliko dana, putem medija, saznali smo za rebrending aktivnosti društvene mreže Facebook, koju ćemo zajedno sa ostalim 'sestrinskim' softverskim aplikacijama, kao konzumenti...
Šanse i mogućnosti primjene mobilnih novčanika
Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 1    Na globalnoj razini, mobilno plaćanje je tokom pandemije koronavirusa postiglo značajan rast. Činjenica da je mobilno plaćanje u godini dana poraslo za 481...