Ili prijavi se pomoću:

Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 

Iako su banke na BH tržištu pioniri u digitalizaciji, suvremeni uvjeti poslovanja podrazumijevaju i primjenu 'zelenih' trendova u bankarstvu, kao što su: 'zeleno' bankarstvo odnosno društveno odgovorno bankarstvo. Na domicilnom tržištu uočevaju se određeni pozitivni pomaci u oblasti ESG-a, a u narednom periodu možemo očekivati značajniju primjenu 'zelenih' trendova u BH bankarstvu.

Šta su 'zelene' finansije?

'Zelene’ finansije su oblast finansija koja se pozicionira između finansijske industrije, održivog ekonomskog razvoja i zaštite životne sredine.
Nastale su iz neophodnosti uspostavljanja ravnoteže između prirode, ekonomskog profita i lјudi. 'Zelene' finansije se uglavnom odnose na proces uvažavanja ekoloških i društvenih aspekata prilikom donošenja investicionih odluka, što dovodi do povećanih ulaganja u dugoročne i održive aktivnosti, a time i ekonomskog rasta i razvoja ambijenta privređivanja u skladu sa principima globalnog održivog razvoja.
Neki od aspekata ‘zelenih’ finansija su: 'zeleno' bankarstvo, računovodstvo okoliša i ulaganje u ‘zelenu’ tehnologiju, a sve aktuelnija tema postaje i ‘zeleno’ tržište kapitala (npr. ‘zelene’ obveznice).

Na Kliker.ba uporedite ponude svih banaka - brzo i besplatno zatražite upit i uštedite >>

'Zeleno' bankarstvo i održivo poslovanje

Suvremeni potrošači sve više pažnje posvećuju 'zelenim' aspektima poslovanja, a jednim istraživanjem je utvrđeno da 73% potrošača brine o održivosti i ekološkoj prihvatljivosti svog pružatelja bankarskih usluga. Stoga sve više banaka primjenjuje različite strategije odgovornog bankarstva za održivu budućnost.

Najznačajniji trendovi 'zelenog' bankarstva su:

  • Digitalna naplata i dokumentacija: Smanjenjem upotrebe papira odnosno korištenjem naprednih digitalnih baza podataka i online platformi za dijeljenje dokumenata, banke eliminiraju značajan dio svojih izdataka, što je ujedno jedan od najjednostavnijih i najbržih načina da banke postignu napredak pri implementaciji 'zelenih' trendova u svom poslovanju.

  • Potpora obnovljivoj energiji: Kako se obnovljivi izvori energije sve više koriste, tako raste i potreba za 'zelenim' ulaganjima. Suvremene banke sve više ulažu u vlastitu energetsku učinkovitost, ali istovremeno kreiraju i različite vrste kreditnih proizvoda sa ciljem da pomognu svojim klijentima u postizanju vlastitih ciljeva ekološke održivosti.

  • 'Zeleni' novčani poticaji: Sve više se koriste različiti finansijski poticaji za promicanje 'zelenih' inicijativa, kao jedan od suvremenih trendova u 'zelenom' bankarstvu.

Društveno odgovorno bankarstvo i klimatske promjene

Dok konvencionalno bankarstvo i tradicionalne investicijske prakse daju prednost iznad svega profitu, društveno odgovorno bankarstvo teži profitu, dok prioritet daje društvenoj odgovornosti i/ili održivosti okoliša. Osnovni značaj društveno odgovornog bankarstva je ublažavanje uticaja klimatskih promjena, davanjem prednosti ulaganjima u obnovljive izvore energije i primjeni drugih 'zelenih' tehnologija.Klimatske promjene postaju ključni rizik za banke. Ernst & Young izvještaj pokazao je da 52% banaka smatra klimatske promjene ključnim rizikom za svoje poslovanje. Naime, klimatske promjene i ekološke katastrofe (npr. šumski požari i druge vremenske nepogode), stvaraju osjećaj hitnosti kod banaka, koje počinju prepoznavati da ekološke katastrofe imaju sve veći negativan uticaj na njihovo poslovanje odnosno prijete njihovoj imovini (npr. gubitak nekretnina kao kolaterala i sl.).
Također, regulatori sve više percipiraju klimatske promjene kao sistemski rizik za globalni finansijski sistem, a većina središnjih banaka poduzima odgovarajuće korake za zaštitu finansijskog sistema.

Principi održivog bankarstva

Iako je novac osnovno oruđe finansijskih institucija, pojedine bankarske grupacije koje djeluju u BiH potpisnice su principa održivog bankarstva. Ovo je jedan od načina na koji se i na BH tržištu prave pozitivni pomaci u oblasti održivog finansiranja odnosno 'zelenog' bankarstva.

Principi održivog bankarstva odnose se na slijedeće: ljudska sigurnost, sprečavanje pranja novca, društveno odgovorno upravljanje, transparentnost i otkrivanje informacija, korporativni integritet, okoliš i klimatske promjene, a najznačajniji principi su:

  • usklađivanje poslovanja s potrebama i ciljevima društva, koji su kompatibilni s Pariškim klimatskim sporazumom i Ciljevima održivog razvoja

  • kontinuirano mjerenje učinaka poslovanja na ljude i okoliš, sa ciljem povećanja pozitivnih i smanjenja negativnih učinaka

  • odgovorno poslovanje sa klijentima i korisnicima, kako bi se potaknule održive prakse i omogućile privredne aktivnosti koje stvaraju zajednički prosperitet za sadašnje i buduće generacije

  • uključenje dionika (regulatori, investitori, kreatori politika, dobavljači, civilne i društvene institucije, naučnici, sindikati itd.) kako bi se postigli ciljevi društva

  • predano provođenje principa kroz učinkovito upravljanje i kulturu odgovornog bankarstva

  • transparentnost i odgovornost poslovanja, odnosno periodično preispitivanje pojedinačne i kolektivne provedbe principa održivog bankarstva.

Zaključak

Evropski zeleni plan i Agenda 2030 za održivi razvoj samo su neki od 'okvira' za realizaciju ciljeva održivog razvoja u BiH, koje će u svom poslovanju sve više primjenjivati banke koje posluju na domicilnom tržištu.
Primjena 'zelenih' trendova u bankarstvu nije više jedan od promotivnih alata za bolje tržišno pozicionairanje, nego postaje novi poslovni standard kojeg primjenjuju suvremene banke.

U kojem obimu i na koji način će se 'zelene' politike i principi održivog bankarstva praktično primjenjivati od strane banaka koje djeluju na domicilnom tržištu ostaje da saznamo u narednom periodu.
Jedno je sigurno, 'zelene' banke su banke budućnosti, a disruptivni digitalni trendovi i inovacije samo su jedan od načina na koji 'zeleno' bankarstvo može uticati i na kreiranje pozitivnih promjena u cjelokupnom BH društvu.


 

 

1 SoftConsulting s.p. Tuzla,Trg slobode 16 ( BIT Centar), 750000 Tuzla, e-mail: [email protected]

Oznake:Komentari nisu dozvoljeni za ovaj članak.