Ili prijavi se pomoću:

Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 

 

Ulaganje u kriptovalute je suvremeni oblik investiranja na globalnom, digitalnom, tržištu. Na domicilnom tržištu, ulaganje u kriptovalute se najčešće tretira kao špekulativan i visoko rizičan poduhvat. Ovakav način posmatranja ulaganja u kriptovalute, najčešće je uslijed tržišnih trendova koji se obično očituju u visokoj volatilnosti kriptovaluta.

Značajni rast cijene Bitcoina tokom 2020. godine, koji se nastavlja i u tekućoj godini, sve češće se koristi za poređenje sa ulaganjem u (digitalno) zlato. Cijena zlata obično ima trend rasta u kriznim okolnostima, tako da je se i trend rasta cijene Bitcoina, tokom aktualne pandemije, nastoji uporediti sa zlatom, kako bi se investitorima ova kriptovaluta prezentirala u 'opipljivijem' obliku.  

Na Kliker.ba uporedite ponude svih banaka - brzo i besplatno zatražite upit i uštedite >>

Šta je volatilnost?

Volatilnost se u ekonomsko-finansijskoj terminologiji koristi za označavanje neke nestabilnosti. Volatilnost je mjerilo nepredvidljive promjene neke varijable u nekom razdoblju. To je raspon i brzina kretanja cijena na berzi. Jedan je od pokazatelja rizika: što je volatilnost veća, to je veća i rizičnost.
Poseban značaj ima tokom razdoblja ekonomskih previranja, koje je obično i razdoblje kada nesigurnost među ulagačima može poticati volatilnost, što direktno utiče i na 'brze' promjene cijena na berzi. Pojedina imovina je volatilnija od druge. Volatilnost se mjeri pomoću standardne devijacije, kojim se mjeri odstupanje imovine od prosjeka.

Uticaj tržišnih trendova na volatilnost kriptovaluta

Kripto tržišta su u svijesti 'prosječnih' ulagača povezana sa volatilnošću, pri čemu je volatilnost najčešće jedna od glavnih prepreka za ulaganje na ovom tržištu. Visoka volatilnost implicira da cijena pojedinih kriptovaluta može doživjeti značajan rast, ali to također znači i da njihova cijena može naglo pasti.
Mogućnost nanošenja štete (gubitka) je ono što 'prosječnog' investitora navodi na pomisao da je ulaganje u kriptovalute istovremeno i potencijalni rizik, koji instinktivno nastoji izbjeći. Dok je relativno 'velika' volatilnost kripto tržišta nekim investitorima prepreka, drugim investitorima je to izazov. Naime, pojedini ulagači se opredjeljuju za ulaganje na kripto tržištu upravo zbog njegove nestabilnosti.

Značajniji aktualni rast cijene Bitcoina rezultat je potražnje velikih institucionalnih investitora. Vrijednost Bitcoina stalno fluktuira, tako je 2013. vrijedio cca 200 USD i svi koji su tada uložili u ovu kriptovalutu, njegovom prodajom po trenutnim cjenama, mogu ostvariti značajnu korist. Pri tome ne treba zaboraviti da se osim kupovinom Bitcoin može steći i rudarenjem, a svaki ulagač će samostalno odlučiti da li će, kada i kako trgovati sa ovom ili nekom drugom kriptovalutom.

Faktori rizika koji utiču na volatilnost kriptovaluta

Svi faktori koji utiču na nestabilnost cijena na konvencionalnim finansijskim tržištima vrijede i za tržišta kriptovaluta. Nisko volatilna imovina, poput zlata ili državnih obveznica, izuzetno je stabilna, s cijenama koje stabilno variraju i ne mijenjaju se tako često. S druge strane, kod visoko volatilne imovine, kao što su to kriptovalute, cijene se kreću prema gore ili dole znatno brže i agresivnije.

Više je faktora koji pridonose nestabilnosti na tržištu kriptovaluta, a najznačajniji su:

  • 'nezrelost' tržišta
  • niska likvidnost (u odnosu na ostala tržišta)
  • nereguliranost tržišta
  • špekulacije.

Neutemeljene informacije i druge špekulacije odgovorni su za poticanje promjena cijena na kripto tržištima, ali je njihov učinak značajniji jer kripto tržišta imaju manju likvidnost od konvencionalnih finansijskih tržišta. Povećana volatilnost i nedostatak likvidnosti mogu stvoriti visoko rizičnu kombinaciju faktora.

Postoje indicije da će se nestabilnost na kripto tržištima postepeno stabilizirati, jer institucionalni investitori počinju sve značajnije ulagati u kriptovalute, čime se i tržište kriptovaluta počinje 'oblikovati' na način da će kripto volatilnost na kraju oponašati obrasce volatilnosti koja je prisutna na konvencionalnom finansijskom tržištu. Ovo se očekuje u nekom trenutku u budućnosti, kada pojedine kriptovalute dostignu svoju punu 'zrelost'.

Uspostava regulatornog okvira treba da obezbjedi i veću sigurnost ulaganja u kriptovalute. Regulatorna sigurnost riješiti će neke od najvećih problema kriptovaluta povezanih sa velikom volatilnošću i niskom likvidnošću, te tako učiniti kriptovalute atraktivnom imovinom i za institucionalne investitore.

Zaključak

Tržište kriptovaluta je nestabilno od samih početaka. Kriptovalute su digitalna imovina i njihova cijena je u potpunosti određena zakonima ponude i potražnje odnosno o tome koliko ljudi trenutno želi kupiti Bitcoin ili neku drugu kriptovalutu. Kombinacija brojnih faktora, u pojedinim vremenskim intervalima, utiče da cijene kriptovaluta variraju u naizgled 'slučajnim' smjerovima.

'Prosječni' ulagač na tržištu kriptovaluta je manje iskusan i finansijski 'pismen', u odnosu na institucionalne investitore na konvencionalnom finansijskom tržištu. To je jedan od razloga da je tržište kriptovaluta izuzetno ranjivo, jer u situacijama kada iskusni investitori mogu ostati mirni i staloženi, kripto investitori nesvjesno prave dodatnu paniku na tržištu.

Volatilnost je važna mjera rizika na tržištima kriptovaluta. Viša razina volatilnosti djelomično je odgovorna za snažni masovni interes za ulaganje u kriptovalute, jer je nekim ulagačima omogućila da ostvare velike povrate, u relativno kratkim vremenskim razdobljima. Za očekivati je da će se volatilnost na tržištima kriptovaluta dugoročno smanjiti kao rezultat povećanja njihove regulacije.

Kako tržište kriptovaluta postaje 'zrelije', investitore sve više zanima i mjerenje njihove volatilnosti. Iz tog razloga sada postoje indeksi volatilnosti za neke od glavnih kriptovaluta. Najzapaženiji je Bitcoin Volatility Index (BVOL), ali postoje slični indeksi volatilnosti za praćenje ostalih kriptovaluta.

 


 

1 SoftConsulting s.p. Tuzla,Trg slobode 16 ( BIT Centar), 750000 Tuzla, e-mail: [email protected]

Oznake:Ostavite komentar!

uT8kc