Ili prijavi se pomoću:

Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 

Porast ulaganja u okoliš, društvo i upravljanje (ESG) uticao je i na značajan pomak u sektoru finansijskih usluga. FinTech preduzeća usmjerena na ESG imaju jedinstvenu sposobnost postizanja brzog rasta, pružanja inovacija usmjerenih na ESG i privlačenja investicijskog kapitala sa ciljem unapređenja okoliša i društva uz istovremeno generiranje značajnih povrata za investitore.

Šta je ESG?

ESG - Environmental, social and governance predstavlja pristup poslovanju koji je usmjeren na procjeni opsega u kojem preduzeće radi u ime ekoloških i društvenih ciljeva koji nadilaze primarnu ulogu preduzeća da maksimizira profit. Odnosi se na tri ključna kriterija (okoliš, društvo i upravljanje) pri mjerenju održivosti i etičkog učinka ulaganja u preduzeće. Većina društveno odgovornih investitora koristi ESG kriterije za provjeru preduzeća pri donošenju odluke o ulaganju. Utvrđeno je da preduzeća koja usvajaju ESG standarde imaju tendenciju da budu savjesnija, manje rizična i shodno tome uspješnija u svojim dugoročnim komercijalnim ciljevima.

Na Kliker.ba uporedite ponude svih banaka - brzo i besplatno zatražite upit i uštedite >>

Potencijal za razvoj FinTech preduzeća

Sve je više FinTech preduzeća koja razvijaju nova ESG rješenja, što upućuje na zaključak da je industrija finansijskih usluga prepoznala vlastitu ulogu u postizanju ESG ciljeva. Pri tome se ne smije zanemariti i činjenica da FinTech preduzeća kreiraju nova ESG rješenja između ostalog i kako bi stekla prednost nad konkurentima - pružaocima konvencionalnih finansijskih usluga.

U MasterCard-ovom izvještaju navodi se da su rizični fondovi u 2020. uložili približno 2,5 puta više kapitala u FinTech preduzeća povezana s ESG-om u odnosu na ono što su uložili 2019. (od ~0,7 milijardi dolara na ~1,8 milijardi dolara). Ovaj trend će se nastaviti i u narednom periodu kako FinTech preduzeća fokusirana na ESG budu sazrijevala odnosno kada inovativna FinTech preduzeća uđu na tržište kako bi odgovorili na nezadovoljene ESG potrebe u industriji finansijskih usluga.

ESG kao pokretač razvoja FinTech preduzeća

Jedan od načina na koji FinTech preduzeća mogu razvijati svoje poslovanje je i primjena ESG standarda. Sa sve većim značajem ESG-a, koji se događa na širem planu, raste i interes za FinTech preduzeća koja su usredotočena na klimatske promjene, dekarbonizaciju i cirkularnu ekonomiju.

FinTech preduzeća se sve više usredotočuju na uticaj koji potrošnja i ponašanje potrošača ima prema prihvaćanju brendova čije prakse su održivije. Osim što postižu ostvarenje ESG ciljeva, FinTech preduzeća nastoje da privuku ključni demografski segment potrošača i povećaju svoje prihode usklađivanjem finansijskih transakcija sa ciljevima ESG-a.

Pri razvoju poslovanja FinTech preduzeća koriste ESG kako bi privukli ekološki i socijalno osvještene potrošače. Iako je veći dio ESG fokusa investitora na obnovljivim izvorima i recikliranju, FinTech preduzeća imaju mnogo načina da unaprijede ostvarenje ESG ciljeva, istovremeno pružajući vrijedne usluge svojim klijentima. Na taj način FinTech preduzeća mogu istovremeno i dobro finansijski poslovati i činiti 'dobro' za društvo.

Globalni primjeri dobre prakse

Jedan od primjera dobre prakse je Ecountabl koji pomaže potrošačima da kupuju i koriste brendove koji su u skladu s njihovim društvenim i ekološkim ciljevima. Potrošači se nastoje učiniti svjesnijim u pogledu vlastitih tendencija potrošnje, povezujući svoj kartični ili bankovni račun s Ecountablom i praćenjem ESG uticaja izvršavanjem vlastitih kupovina.

Meniga je usredotočena na rješavanje problema emisije ugljika uzrokovanih obrascima potrošnje, pružajući uvide iz Meniga Carbon Indexa kako bi obezbjedio tačne procjene koristeći podatke o transakcijama. Ovo FinTech preduzeće pruža uvid klijentima o ugljičnom otisku na temelju njihove potrošnje, ali i pomaže nadoknaditi ovu emisiju pozivanjem klijenata na izazove, usvajanjem 'zelenih' proizvoda, sudjelovanjem u CSR inicijativama ili pronalaženjem drugih načina za nadoknađivanje ugljičnog otiska.

Alipay je mobilna aplikacija za plaćanje koja potiče korisnike da donose odluke koje smanjuju njihov ugljični otisak kroz ponašanje pri potrošnji. Rezultirajuće smanjenje emisija ugljika se bilježi, a korisnici su nagrađeni bodovima 'zelene' energije koji se mogu koristiti za sadnju stvarnih stabala, koja korisnici mogu pratiti pomoću satelitskih snimaka. Otkako je 2016. godine lansirana ova aplikacija više od 600 milijuna korisnika je posadilo više od 326 milijuna stabala.

Zaključak

Sektor finansijskih usluga i FinTech preduzeća imaju potencijal da odigraju važnu ulogu u ispunjavanju ESG ciljeva i primjene nove standarde u vezi s održivim finansiranjem. Ulaganja u rješenja koja su usklađena s ESG-om velika su razvojna šansa za FinTech preduzeća. Primjena ESG standarda prilika je za FinTech preduzeća da implementiraju nova klimatska i društvena rješenja na tržištu.

Očekivanja suvremenih potrošača su na sve višem nivou. Suvremeni potrošači postaju sve zahtjevniji i očekuju da su njihove vrijednosti o ekološkim i društvenim pitanjima sadržane i u finansijskim uslugama. Kako bi zadovoljili ove rastuće potrebe na tržištu, FinTech preduzeća trebaju koristiti svoje tehnološke vještine i inovativno iskustvo u razvoju ESG rješenja . FinTech preduzeća usmjerena na ESG prvenstveno kreiraju rješenja koja imaju uticaj na potrošače da donose bolje odluke o potrošnji energije ili druga slična ESG rješenja. Nadalje, FinTech preduzeća pružaju potrošačima rješenja koja kombiniraju finansijske dobitke/uštede s ESG idealima, kao i manje opipljivim, ali jednako važnim metrikama uspjeha. Na taj način, FinTech preduzeća pomažu potrošačima da se usredotoče na vlastiti doprinos pri postizanju ESG ciljeva.

Mnogi tržišni akteri nastoje se uključiti u ESG ulaganja i teže održivijim načinima upravljanja finansijama, što omogućava brojne razvojne šanse i za domicilna FinTech preduzeća. S obzirom da se FinTech inovacije pokreću gotovo svakodnevno za očekivati je da će, u narednom periodu, ESG rješenja postati sastavni dio suvremenih finansijskih usluga i na domicilnom tržištu.


 

 

1 SoftConsulting s.p. Tuzla,Trg slobode 16 ( BIT Centar), 750000 Tuzla, e-mail: [email protected]Oznake:Komentari nisu dozvoljeni za ovaj članak.