Ili prijavi se pomoću:

Kartice

KREDITNE KARTICE SHOPPING KARTICE DEBITNE KARTICE REVOLVING KARTICE

Termin „platna kartica“ često se pogrešno koristi kao sinonim za debitnu karticu. U platne kartice spadaju i debitne kreditne kartice.

Na kliker.ba pregledajte aktuelnu ponudu različitih vrsta platnih kartica u BiH. Uporedite pojedine uslove, pročitajte komentare i ocjene registrovanih korisnika.

Da biste dobili debitnu karticu, morate da imate tekući račun kod iste banke. Preko nje raspolažete novcem koji imate na računu, uključujući, ako ga imate, i dozvoljeni minus. Sve što potrošite skida se odmah sa računa. 

Debitna kartica (poznata i pod nazivom "bankomat-kartica") je kartica koju banka izdaje vlasniku tekućeg ili deviznog računa kako bi svojim sredstvima mogao raspolagati neovisno o radnom vremenu poslovnice banke. Debitnom karticom klijent može podizati gotovinu na bankomatu, ali i plaćati robe i usluge u trgovačko-uslužnoj mreži, pa stoga debitna kartica predstavlja i bezgotovinsko sredstvo plaćanja. Prilikom korištenja debitne kartice pripadni bankovni račun tereti se za učinjeni trošak odmah po obavljenom plaćanju uz uslov da na računu postoji pokriće. Pokriće na računu uključuje i iznos neiskorištenog opuštenog 
prekoračenja.
Dnevno ograničenje (engl. limit) troška s debitne kartice određuje banka koja izdaje karticu i on je uošte manji nego kod kreditnih kartica te najčešće zavisi o iznosu na pripadnom bankovnom računu.
Korištenje debitne kartice vrlo je jednostavno. Nakon umetanja kartice u bankomat odnosno POS-uređaj korisnik treba izvršiti autentifikaciju unosom PIN-a koji odgovara toj kartici. Ispravna autentifikacija ovlašćuje korisnika za podizanje gotovine iz bankomata odnosno za plaćanje robe ili usluge. Na nekim prodajnim mjestima moguće je plaćanje debitnom karticom i bez unosa PIN-a (npr. kod internetske trgovine gdje je dovoljno unijeti podatke s kartice, kao što su broj kartice, rok važenja te ime 
i prezime korisnika, zbog čega te podatke treba smatrati povjerljivim podacima).

Korištenje kreditne kartice je potpuno drugačije – tokom obračunskog perioda (obično mjesec dana) klijent praktično pozajmljuje novac od banke i plaća robu i usluge njenim novcem, a na kraju mjeseca izmiruje račun, u slučaju zakašnjenja i kamatu. Kreditna kartica je jedno od bezgotovinskih sredstava plaćanja. Najčešće je u obliku plastične kartice s kojom izdavatelj potvrđuje da će platiti račun s kreditne kartice.
Izdavatelji kreditnih kartica su uglavnom banke i slične kartične ustanove.

„Revolving kredit“ je poseban vid korištenja kreditnih kartica, kada se na kraju obračunskog perioda plaća samo dio dospjelog duga, na primjer 20 %, dok se ostatak prenosi na slijedeći period i na njega obračunava kamata. Revolving kredit se stalno obnavlja. Korisnik kreditne kartice dobija na raspolaganje određeni limit, koji se umanjuje ako u međuvremenu nešto platite karticom. Odmah po uplati dospjele rate limit se obnavlja za uplaćeni iznos.

Razlike između kreditnih i debitnih kartica

Glavna razlika između kreditnih i debitnih kartica je što se s debitne iznos transakcije skida odmah, a sa kreditne nakon određenog vremena (nakon mjesec dana, u obrocima itd.). Debitne kartice obično imaju i dodatne oznake tipa Visa Electron, Maestro i slično. Banke mogu unutar određenog trademarka (npr. VISA) imati i kreditne i debitne kartice – dakle postoji i kreditna i debitna VISA kartica. VISA Electron su obično debitne kartice.

U većini banaka možete besplatno otvoriti devizni tekući/žiro račun i dobiti debitnu karticu. Ne morate imati posao i stalni izvor prihoda, možete biti student i nabaviti debitnu karticu s kojom ćete plaćati preko interneta.

Kreditne (uključujući revolving) kartice mogu dobiti osobe koje banka ocijeni da ispunjavaju uslove za izdavanje kartice. To znači da ćete u većini slučajeva trebati imati izvor primanja odnosno biti zaposleni. Sa kreditnim karticama možete kupovati online, a račun obično plaćate jednom mjesečno.

Shopping kartica Vam omogućava plaćanje u mjesečnim ratama bez kamata i naknada kod trgovaca s kojima Banka ima potpisan ugovor o plaćanju na rate. Moguće je dogovoriti plaćanje na maksimalno 12 rata. Korištenjem Shopping kartice ostvarujete popust na kompletan asortiman proizvoda/usluga kod trgovaca sa kojima Banka ima potpisan ugovor o odobravanju popusta. Popust ostvarujete na sve proizvode/usluge bez obzira na to da li se isti već nalaze u akcijskoj prodaji kod trgovca. Shopping kartica Vam omogućava produženje trajanja garancije kupljenog proizvoda za još jedan period trajanja, a najviše do dodatnih 12 mjeseci. Ova pogodnost odnosi se na sve proizvode koji su plaćeni Shopping karticom, bez obzira na to da li su kupljeni u BiH ili inostranstvu.