Ili prijavi se pomoću:

Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 

 

„Zagledaj se duboko, duboko u prirodu, i tada ćeš sve bolje razumjeti.“

– Albert Einstein

Grupno finansiranje (eng. crowdfunding) jedan je od načina na koji se može vršiti finansiranje start-up biznisa, ali i finansiranje različitih društveno korisnih projekata npr. projekti iz ekoloije i sl., ili kao oblik finansiranja poslovnih i drugih udruženja koja se bave pokretanjem društveno odgovornih projekata odnosno za prikupljanje donacija za rad takvih udruženja.
Iako se radi o relativno 'novom' alternativnom obliku finansiranja, grupno finansiranje podrazumijeva primjenu finansijskih pravila koja se primjenjuju i pri konvencionalnom finansiranju projekata.
Osnovna razlika u odnosu na konvencionalno finansiranje jeste što se pri grupnom finansiranju koriste digitalne tehnologije.

Na Kliker.ba uporedite ponude svih banaka - brzo i besplatno zatražite upit i uštedite >>

Šta je društveno poduzetništvo?

Društveno poduzetništvo kao novi način poslovanja predstavlja područje preklapanja poduzetničkih praksi iz poslovnog svijeta i vrijednosti usko povezanih s društvenom odgovornošću i načelima zaštite okoliša. Podrazumijeva angažman subjekata koji su primarno usmjereni na ispunjavanje društvenih ciljeva, a karakterizira ga sustav neposrednog sudjelovanja i upravljanja.
Društveno poduzetništvo može značajno doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva, posebice društvenoj koheziji, borbi protiv siromaštva i povećanom zapošljavanju, kreiranju novih proizvoda, konkurentnosti, očuvanju resursa, vrednovanju baštine i bioraznolikosti, te unapređenju kvalitete života kroz poslovanje za društvenu dobrobit.

Konvencionalno vs. Društveno poduzetništvo

Iako se u konvencionalnom poduzetništvu mogu primjenjivati principi društveno odgovornog poslovanja (DOP), ono se suštinski razlikuje u odnosu na društveno poduzetništvo prvenstveno po strateškim ciljevima koji se žele postići. Konvencionalno poduzetništvo podrazumijeva profitabilnost poslovanja, kao jedan od strateških ciljeva, i pri tome se za mjerenje uspjeha koriste različiti finansijski pokazatelji npr. ROI, rast prihoda, itd. Društveno poduzetništvo je primarno orjentirano na širu društvenu korist koja se postiže realizacijom projekata.
Za društveno poduzetništvo, iako se pri tome može ostvarivati i profit, mjerilo uspjeha su odgovarajuće ekološke i socijalne metrike npr. smanjenje emisije CO2, broj instaliranih solarnih panela itd.
Povrat ulaganja u socijalno poduzetništvo mjeri se odogovarajućim stepenom promjenama u oblasti upravljanja okolišem i drugih socijalnih politika koje su predmet poduzetničkog poduhvata i od značaja su za širu društvenu zajednicu. Dakle, principi finansijskog upravljanja su istovjetni, ali su strateški cijevi u društvenom poduzetništvu od šireg društvenog interesa, u odnosu na konvencionalno poduzetništvo koje primjenjuje DOP principe.

Zašto je grupno finansiranje važno za društveno poduzetništvo?

Specifičnost grupnog finansiranja je da se vrši primjenom odgovarajućih digitalnih tehnologija tj. specijaliziranih crowdfunding platformi, pri čemu se okuplja grupa strastvenih zagovarača određenog projekta kako bi se izvršilo i njegovo finansiranje. Organiziranjem crowdfunding kampanje, koja obično podrazumijeva video prezentaciju, model finansiranja i projektni tim, tokom npr. 30 dana, stvara se odgovarajući stepen 'hitnosti' kod potencijalnih finansijera projekta. Ispunjenjem finansijskog cilja projektna ideja se uspješno realizira kroz odgovarajuće projektne aktivnosti koje su od šireg društvenog interesa.
Ukoliko se finansijski cilj ne uspije ispuniti iz prvog pokušaja, kao 'korist', dobijaju se važne povratne informacije koje omogućavaju da se trenutni finansijski model usavrši i ponovno pokrene crowdfunding kampanja. Na taj način, istovremeno se podiže i nivo svijesti o značaju društvnog poduzetništva odnosno potrebi za poduzimanjem odgovarajućih projektnih aktivnosti koje će biti od šireg društvenog interesa.

Grupno finansiranje i razvoj ženskog poduzetništva

Kada je u pitanju razvoj ženskog poduzetništva, kao jedan od oblika društvenog poduzetništva, grupno finansiranje može smanjiti prepreke za poduzetnice i izjednačiti uvjete za žene koje žele prikupiti kapital za svoje poduhvate, a u nekim slučajevima poduzetnicama koje razvijaju socijalna preduzeća dati i određenu tržišnu prednost. Naime, grupno finansiranje stvara jednake mogućnosti za poduzetnice i demokratizira uvjete finansiranja, jer se poduzetnici obraćaju velikom broju potencijalnih ulagača u rodno uravnoteženom prostoru.

Prema jednom od istraživanja koje je vršeno na platformi za grupno finansiranje Kickstarter, žene su činile oko 35% pokretača projekata i pri tome su postigle 69,50 % uspješnosti u finansiranju projekata, naspram 61,40 % projekata koje su pokretali muškarci. Daljnja analiza je pokazala da 'skromniji' finansijski ciljevi žena nisu bili osnovni razlog za njihovu veću stopu postignuća u realizaciji grupnog finansiranja u odnosu na muškarce. Naime, postoji pozitivna korelacija između spola vođe projekta i postotka istih spolova koji finansiraju taj projekat.
Kickstarter projekte koje je vodila poduzetnica u prosjeku su uglavnom finansirale druge žene. Ovo govori o sve većem naglasku na 'sestrinstvu' i podršci ženama, koje se okupljaju kako bi se međusobno podržavale u različitim društveno odgovornim inicijativama i projektima.

Primjeri dobre prakse

Iako je društveno poduzetništvo nedovoljno razvijeno na domicilnom tržištu, primjeri dobre prakse postoje i u BiH. Najčešće su to društveno odgovorni projekti iz oblasti ruralnog razvoja ili u oblasti (samo)zapošljavanja osoba sa invaliditetom i drugih sličnih kategorija nezaposlenih osoba (npr. mladi ljudi), kao i određeni filantropski projekti. Na žalost, pri tome se nedovoljno koriste alati za grupno finansiranje, a kako se isti koriste pri razvoju društvenog poduzetništva na globalnom tržištu.
Jedan od primjera dobre prakse je i BizGees - projekat koji podržava poduzetnike izbjeglice. To čine olakšavajući crowdfunding kampanje i pružajući mikrokredite, bez kamata, za poduzetnike izbjeglice. BizGees se zalaže za finansijsko uključivanje izbjeglica putem alternativnih finansijskih metoda.

Zaključak

Bez obzira za koje potrebe će se koristiti grupno finansiranje, primjena ovog suvremenog alata omogućava kreiranje brojnih prednosti za razvoj društvenog poduzetništva u BiH. U narednom periodu, ovaj oblik finansiranja značajnije bi trebale koristiti nevladine organizacije i udruženja iz BiH, kao i drugi investitori (donatori) koji svoje poslovanje zasnivaju na primjeni principa društveno odgovornog poslovanja.


 

1 SoftConsulting s.p. Tuzla,Trg slobode 16 ( BIT Centar), 750000 Tuzla, e-mail: [email protected]

Oznake:Ostavite komentar!

PFz8L