Ili prijavi se pomoću:

Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 

Primjena alata umjetne inteligencije ima poseban značaj za e-commerce personalizaciju. Brojne su prednosti e-commerce personalizacije, a najznačajnija je privlačenje i zadržavanje kupaca u sve zasićenijem online okruženju. 

Šta je e-commerce personalizacija?

E-commerce personalizacija je skup praksi koje se koriste za prikazivanje dinamičkih sadržaja na temelju podataka o korisnicima, kao što su: demografija, preferencije, povijest pregledavanja, prethodne kupovine, upotreba različitih uređaja (mobitel, tablet, pametni sat) i sl. To je strategija koja se koristi za isporuku prilagođenog iskustva kupovine, u stvarnom vremenu, svakom posjetitelju.
Prilagodbom na osnovu korisničkih preferencija moguće je nuditi srodne proizvode, čineći ih da izgledaju specifičnije prema konkretnim potrebama kupaca, prilagođavati relevantne sadržaje, nuditi kupone itd.

Na Kliker.ba uporedite ponude svih banaka - brzo i besplatno zatražite upit i uštedite >>

Način e-commerce personalizacije

Način e-commerce personalizacije zavisi od tehnoloških mogućnosti (osnovna ili napredna personalizacija) koje su na raspolaganju za poboljšanje korisničkog iskustva, a najznačajniji su:

 • Lokalizirani i ciljani sadržaj koji treba da obezbjede vraćanje kupaca na sadržaje koji su relevantni za njihovu regiju, jezik, demografiju i interese.
 • Preporučeni proizvodi su automatski generirni kao personalizirane preporuke koje se podudaraju sa proizvodom koji je kupac kupio.
 • Ciljani popusti se mogu kreirati za proizvode koje je kupac prethodno kupio ili za pakete povezanih proizvoda koji se mogu kupiti po nižoj cijeni u odnosu na pojedinačne kupovine.
 • Podešavanje navigacije na temelju prethodnih kupovina omogućava vremenske uštede za kupce sa ciljem da kupci brže završe kupovinu.
 • Korisnički generirani sadržaj je primarni pokretač lojalnosti kupaca, a korištenjem sadržaja koje generiraju kupci podstiče se prodaja 'popularnih' proizvoda kod kupaca.

Primjena jednog ili više načina e-commerce personalizacije u stvarnom vremenu zahtijeva uočavanje različitih ponašanja kupaca sa ciljem identificiranja njihovog tipičnog korisničkog ponašanja. Na osnovu uvida iz različitih tehnoloških razina mogu se kvalitetnije zadovoljiti potrošačke potrebe.
Suština uspješne e-commerce personalizacije je razumijevanje potreba svakog kupca, a zatim i zadovoljenje te potrebe, što podrazumijeva potreban spoj prave tehnologije i znanja o tome kako je koristiti.

Prednosti e-commerce personalizacije

Učinkovitim korištenjem e-commerce personalizacije transformira se korisničko iskustvo na način da interakcije sa kupcima dovode do više konverzija i viših vrijednosti narudžbi, uz istovremeno povećanje ugodnosti pri kupovini koja direktno utiče na poboljšanje povjerenja i lojalnosti kupaca.

Najznačajnije prednosti e-commerce personalizacije za trgovce su:

 • povećanje stope konverzije pokazujući korisnicima tačno ono što traže prije kupovine
 • veća angažiranost kupaca prikazivanjem proizvoda koje kupci žele vidjeti i na način kako ih kupci žele vidjeti
 • veća lojalnost kupaca uslijed dosljednosti pri pružanju željenog korisničkog iskustva
 • poboljšano korisničko iskustvo na osnovu pohranjenih podataka o preferencijama kupaca
 • bolje razumijevanje kupaca prikupljanjem podataka i korištenjem informacija o korisnicima
 • konkurentska prednost pružanjem personaliziranijeg kupovnog iskustva.

Izborom adekvatne strategije e-commerce personalizacija treba da obezbjedi korisničko iskustvo koje će imati sve prednosti za kupce koje dobijaju i u konvencionalnoj maloprodaji.
Stoga je pažnju suvremenih potrošača potrebno zadobiti primjenom odgovarajuće strategije za e-commerce personalizaciju, na način da se kreira jedinstveno i neponovljivo korisničko iskustvo.

E-commerce personalizacija u stvarnom vremenu

Tradicionalni pristup personaliziranim preporukama proizvoda na temelju podataka poput: dobi, spola i prethodnog ponašanja kupaca više nisu dovoljni za postizanje očekivanih prodajnih rezultata. Učinkovita e-commerce personalizacija podrazumijeva sposobnost razumijevanja trenutnih potreba i isporuku tačno onoga šta kupci traže u određenom trenutku.

Budućnost e-commerce personalizacije počiva na infrastrukturi koja se razvija i mijenja zajedno sa promjenama potreba kupaca. Personalizacija ne samo da uzima u obzir kupčev ukus i demografiju, već treba biti u toku sa promjenjivim potrebama, raspoloženjima i namjerama kupaca pri svakom njihovom posjetu.
Promjene u opredjeljenjima kupaca mogu se dogoditi u nekoliko sekundi, čak i unutar iste sesije, a e-commerce personalizacija u stvarnom vremenu treba ponuditi kupcima relevantne preporuke koje su u skladu sa njihovim trenutnim potrebama. S visoko povezanim podacima potrebno je osigurati da su svi prodajni kanali ažurirani u stvarnom vremenu i u skladu sa promjenjivim potrebama kupaca, sa ciljem pružanja hiperrelevantnih preporuka koje potiču konverziju i tako omogućavaju postizanje očekivanih prodajnih rezultata.

Zaključak

Način e-commerce personalizacije se suštinski ne razlikuje u odnosu na primjenu personaliziranog pristupa u konvencionanoj maloprodaji.
U oba slučaja neophodno je razumjeti stilove, ukuse i preferencije kupaca, pravovoremeno predvidjeti njihove potrebe i napraviti potrebne prilagodbe u skladu sa potrošačkim promjenama, te pojednostaviti proces kupovine i učiniti ga ugodnim iskustvom.

U digitalnom dobu e-commerce personalizacija je temelj za izvrsnost korisničkog iskustva. Prilagođavanjem sadržaja koji će odgovarati jedinstvenom stilu i ukusu svakog pojedinog kupca obezbjeđuje se vizualno vođeno, personalizirano, iskustvo koje dovodi do otkrivanja proizvoda i poticanja kupaca na veći angžaman, te povećanje prodaje, uz istovremeno kvalitetnije zadovoljavanje potreba kupaca.
E-commerce personalizacija u stvarnom vremenu najučinkoviti je način za kreiranje jedinstvenog korisničkog iskustva sa ciljem zadržavanja trenutnih i privlačenja potencijalno novih kupaca.


 

 

1 SoftConsulting s.p. Tuzla,Trg slobode 16 ( BIT Centar), 750000 Tuzla, e-mail: [email protected]

Oznake:Komentari nisu dozvoljeni za ovaj članak.