Ili prijavi se pomoću:

KREDITI KREDITNE
KARTICE
MOBILNA
MREŽA
ŠTEDNJA AUTO
OSIGURANJA
INTERNET
Pojmovnik sadrži tumačenja i pojašnjenja stručnih pojmova.

  Pojmovnik  
Izazovi primjene digitalnih trendova u BH bankarstvu
Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 1  Brojne su prednosti primjene digitalnih trendova u bankarstvu. Na žalost, BH bankarstvo još uvijek se suočava sa brojnim izazovima pri impelementaciji disruptivnih digitalnih...
Digitalni trendovi u bankarstvu
Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 1  Banke budućnosti vlastito poslovanje zasnivaju na kontinuiranoj primjeni disruptivnih digitalnih trendova. Jedan od aktualnih digitalnih trendova na BH tržištu je i primjena prednosti...
'Zeleni' trendovi u bankarstvu
Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 1  Iako su banke na BH tržištu pioniri u digitalizaciji, suvremeni uvjeti poslovanja podrazumijevaju i primjenu 'zelenih' trendova u bankarstvu, kao što su: 'zeleno'...
Prednosti video bankarstva
Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 1  Iako su banke pioniri digitalizacije na domicilnom tržištu, brojni digitalni trendovi na globalnom tržištu utiču na potrebu njihovog kontinuiranog praćenja, sa ciljem unapređenje...